Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 01/10/2022 11:25 AM

Chính sách bảo mật & Chính sách bảo mật thanh toán
Loli & The Wolf đảm bảo sự riêng tư khi mua sản phẩm với quy cách đóng gói kỹ càng, che tên sản phẩm để đảm bảo tính bảo mật.

Đồng thời, các thông tin liên quan đến sự riêng tư của Khách hàng, Loli & The Wolf tuyệt đối tôn trọng và cam kết không sử dụng với mục đích cá nhân.